Grunnarbeid og graving

Enten du skal bygge nytt hus, tilbygg eller en garasje kan vi hjelpe deg med graving og grunnarbeid. 

Godt forarbeide gir best resultat

Grunnarbeid er den jobben som må gjøres på tomta før man kan begynne å bygge. Det er særdeles viktig at grunnarbeidene er utført på en tilfredsstillende måte for at resten av byggeprosjektet kan utføres forsvarlig.

Vi hjelper med alt fra masseflytting, planering til legging av vann og kloakk. Vi tar på oss både små og store oppdrag innen grunnarbeid.

Vi utfører masseutskifting og fundamentering av gårdsplasser, veier og p-plasser der det er behov for dette. 

Ved befaring av vil vi kunne fastslå hvor mye grunnarbeide det vil være behov for.

Galleri

Gratis befaring og tilbud på ditt prosjekt.

Ta kontakt med oss i dag for gratis befaring og tilbud av ditt oppdraget.